Załóż własna strona, darmowa strona.
Nie wiesz jak założyć strone. Pomożemy Ci jak zrobić strone U nas łatwe zakładanie strony. Pisiadamy szybki darmowy serwer. Oferujemy darmowe serwery dla stron www
Najnowsze i najciekawsze wiadomości z kraju i ze świata : sport, biznes, gospodarka, giełda, gry, muzyka i film.
DDV.pl
Regulamin świadczenia usług hostingowych

1. Regulamin serwisu określa zasady korzystania z bezpłatnych usług hostingowych świadczonych przez usługodawcę w udostępnionych domenach dostępnych w załączniku nr 1. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną.

2. Podstawowe definicje :

a.)Regulamin jest to dokument umieszczony na niniejszej stronie internetowej dostępny do wydrukowania pod adresem internetowym http://www.vgh.pl/regulamin.pdf

b.)Usługodawca oraz administrator danych osobowych - jest nim firma EHMEDIA Spółka z o.o., ul. Kościuszki 24, 59-700 Bolesławiec, NIP 8942990981, REGON 021170384, KRS 0000346725, Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 10 000 zł opłacony w całości.

c.)Użytkownicy - osoby przeglądające lub uprawnione do publikacji materiałów, treści, informacji dostępnych na stronach założyciela lub inne osoby korzystające z serwisu w jakikolwiek sposób.

d.)Witryna / Serwis / Forum / Strona założyciela - jest to miejsce do dyskusji, publikacji własnych materiałów udostępnione przez usługodawcę założycielowi i użytkownikom.

e.)Założyciel - osoba generująca subdomenę (zakładająca serwis internetowy) w jednej z domen usługodawcy, która zarządza jej treścią.

f.)Domena - nazwa zarezerwowana przez usługodawcę.

g.)Subdomena - Nazwa wygenerowana przez założyciela w domenie udostępnionej przez usługodawcę.

h.)Materiały – dane przesłane przez użytkownika lub założyciela na serwer usługodawcy.

i.)Partner - każdy podmiot współpracujący z usługodawcą na podstawie stosownej umowy.

3. W ramach świadczenia darmowych usług hostingowych usługodawca udostępnia założycielowi przestrzeń do utworzenia serwisu internetowego za pomocą automatycznego kreatora. Utworzenie witryny przez założyciela odbywa się za pośrednictwem stosownego formularza internetowego, z chwilą jego wypełnienia i przesłania założyciel otrzymuje login i hasło co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zawarciem umowy na czas nieokreślony, której przedmiotem jest świadczenie usług hostingowych drogą elektroniczną na potrzeby publikacji materiałów założyciela i użytkowników. Użytkownicy i założyciele muszą być osobami pełnoletnimi lub w przypadku osób niepełnoletnich (minimum 13 lat) powinni posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Użytkownicy i założyciele zobowiązani są do przestrzegania prawa, regulaminu, obowiązujących norm społecznych. Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz posiadanie odpowiednich urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zasobów Internetu.

4. Usługodawca udostępniając zasoby w ramach świadczonych usług hostingowych nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z usług, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki

5. Korzystanie z serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca ma prawo umieszczania treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów własnych lub partnerów. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikom i założycielom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

6. Każdy założyciel jest odpowiedzialny za zawartość witryny oraz bezpieczeństwo danych zgromadzonych na niej. Usługodawca świadcząc darmowe usługi hostingowe nie ponosi odpowiedzialności za materiały oraz treści umieszczane przez założyciela i użytkowników, nie odzwierciedlają one poglądów usługodawcy i nie były z nim konsultowane. Zabrania się publikowania, przesyłania, umieszczania następujących treści :

-niezgodnych z prawem
-naruszających normy społeczne i obyczajowe
-wulgarnych, obelżywych, obraźliwych, godzących w czyjeś dobre imię
-zawierających treści pornograficzne
-zawierających wirusy oraz inne pliki, które mogą uszkodzić komputer.
-zawierających odnośniki, sumy kontrolne itd., do nielegalnych materiałów (muzyki, filmów, programów, gier i innych)
-innych powszechnie uznawanych za nieodpowiednie.
-pliki mp3, exe i inne zawierające programy lub materiały audio wizualne
-linków do stron, które zawierają wyżej wymienione materiały.


7 Założyciele lub osoby przez nich wyznaczone zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia materiałów niezgodnych z regulaminem w trybie niezwłocznym. W przypadku nie wykonania takich czynności usługodawca zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu do strony założyciela.

8. Dane osobowe użytkowników nie są gromadzone. Jeżeli założyciel zdecyduje, że na witrynie założonej przez niego takie dane są obowiązkowe ponosi całkowitą odpowiedzialność za ich przechowywanie i przetwarzanie. W przypadku gromadzenia danych przez założyciela musi on zachować wszystkie normy prawe związane z przetwarzaniem danych osobowych.

9. Użytkownicy oraz założyciele zobowiązani są do naprawienia wszelakich szkód wyrządzonych osobom trzecim lub usługodawcy, ponosząc wszelkie zasądzone kwoty w tym także odsetki, koszty sądowe, procesowe, obsługi prawnej i inne poniesione w wyniku ich działań.

10. Użytkownicy oraz założyciele mogą umieszczać dane o ile posiadają do nich wszelkie prawa niezbędne do publikacji.

11. Usługodawca serwisu nie ma możliwości pełnej kontroli użytkownika czy założyciela, w związku z tym nie może poświadczyć jego uczciwości.

12. Zabrania się instalowania na serwerach usługodawcy skryptów, programów, plików, które mogą destabilizować platformę lub działać na jej szkodę.

13. Jeżeli oprogramowanie dodane przez użytkownika lub założyciela destabilizuje serwer usługodawcy może on je zablokować bez powiadomienia.

14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników i założycieli oraz materiałów przez nich przesłanych, usuwane będą w szczególności konta łamiące regulamin, prawo oraz przyjęte normy społeczne i nieaktywne przez okres 60 dni.

15. Serwis nieaktywny jest to serwis, na który nie zalogował się żaden z użytkowników lub założyciel przez 60 dni.

16. Konta użytkowników powinny być usuwane przez założycieli na prośbę użytkownika. Konta założyciela usuwane są w przypadku nieaktywności w ciągu 60 dni od czasu ostatniego logowania. Jeżeli założyciel chce zablokować konto utworzone w serwisie powinien usunąć wszystkie dane znajdujące się na serwerze tak aby strona pozostała pusta.

17. Usługodawca przechowuje adresy email, adresy IP oraz czas rejestracji poszczególnych kont. Dane te mogą być przekazane odpowiednim, uprawionym służbom w przypadku ich wyraźnej proźby. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych ani przekazywane innym podmiotom nieuprawnionym.

18. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin będzie opublikowany na niniejszej stronie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Informacje o zmianie zostanie opublikowana na forum webmasterzy.org

19. Zakazana jest seryjna rejestracja kont za pomocą 'robotów' itp. itd.

20. Wszelkie reklamacje oraz pisma powinny być przesłane na adres korespondencyjny : EhMedia Spółka z o.o., ul. Orla 5, 59-700 Bolesławiec. Na wszystkie wiadomości przesłane do nas na wyżej wymieniony adres postaramy się odpowiedzieć w ciągu 14 dni roboczych.

21. Mając na uwadze nieodpłatny charakter nie możemy zagwarantować, że działalność firmy będzie prowadzona w sposób ciągły, tym-samym zastrzegamy możliwość zaprzestania działalności. Przed zaprzestaniem działalności powiadomimy użytkowników i założycieli o tym z 30 dniowym wyprzedzeniem na stronie głównej vgh.pl. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu (jej rozszerzenia lub ograniczenia).

22. Administrator danych gromadzi dane osobowe takie jak adres e-mail oraz pliki cookies, które są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia obsługi oraz kontaktu. Użytkownicy, którzy utworzyli Konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Wszystkie zbierane dane są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa.

23. Użytkownik i założyciel powinien przechowywać kopie bezpieczeństwa wszystkich nadesłanych materiałów. Dołożymy wszelkich starań aby przesłane materiały były bezpieczne a serwis funkcjonował prawidłowo, ale ze względu na darmowy charakter usługi nie możemy zagwarantować ich wieczystego przechowywania. Jeżeli jakiekolwiek przesłane przez użytkownika lub założyciela materiały są dla niego istotne, powinny on sam zabezpieczyć ich kopie na wybranym nośniku niezależnym od serwera usługodawcy.

Niniejszy regulamin datowany jest na 25 maja 2018.

Załącznik nr 1

Udostępnione domeny : bnx.pl, dbv.pl, hpu.pl, npx.pl, ubf.pl, tnb.pl, vgh.pl, ok1.pl, nmj.pl, vg1.pl, p2a.pl, eev.pl, portbb.com, p2u.pl, e3d.pl, fotoload.pl, webmasterzy.org
 
 
2006-2016 EHMEDIA Spółka z o.o.